Manifest fundacional


Plataforma per l’Educació Pública: l’educació no és una despesa és una inversió

Què és la Plataforma per l’Educació Pública?

La Plataforma per l’Educació Pública va nàixer el passat mes de gener de 2012 a l’Aldea, on un grup de docents d’escoles i d’instituts de les Terres de l’Ebre ens vam reunir per mostrar el nostre rebuig a la precarització que està vivint l’educació pública catalana amb les retallades.

L’objectiu de la Plataforma és la defensa d’un sistema educatiu català de qualitat. Per això volem informar la societat en general dels efectes tan negatius que estan tenint i tindran en un futur les retallades a l’educació. Entenem que aquestes retallades en el sector educatiu afecten tota la societat i no només els treballadors i les treballadores de l’administració.

La Plataforma és oberta a tothom, qualsevol persona preocupada per la qualitat del nostre sistema educatiu està convidada a participar-hi, ens reunim cada 15-20 dies i prenem decisions de manera assembleària a l’Aldea.Denunciem que les retallades en educació tenen com a conseqüència la precarització del sistema educatiu públic català perquè:

-          La reducció de plantilla en els centres (per exemple al 2012 es van incorporar 21.000 alumnes més sense augment de les plantilles) implica un augment de ràtio/classe (és a dir el nombre d’alumnat per aula) i això impossibilita una adequada atenció a les necessitats individuals de l’alumnat (desaparició de desdoblaments en matèries com matemàtiques o llengua catalana, major dificultat per detectar problemes en el procés d’ensenyament-aprenentatge, disminució de recursos destinats a aules obertes o d’acollida, imprescindibles per atendre la diversitat...).

-          L’augment d’hores lectives del professorat implica un pas enrere en la qualitat de l’educació pública (menys hores per preparar les classes, menys hores de coordinació dels equips docents, menys hores per poder corregir activitats individuals...).

-          La reducció dels pressupostos dels centres de secundaria (entre el 21-28% des del 2008) té com a conseqüència menys recursos en els departaments de secundària així com en el funcionament diari del centre, com ara reducció d’hores de calefacció, menys neteja als centres, copagament de fotocòpies... La junta central de directors/res de secundària de Catalunya van enviar una carta a la Generalitat en la qual la majoria de centres manifesten que no podran passar un curs més amb la mateixa assignació i qualifiquen la situació de preocupant.

Resulta difícil creure la Consellera d’Ensenyament (Rigau) quan afirma que acabar amb el fracàs escolar és la primera prioritat del seu departament (Catalunya té un 31,9% de fracàs escolar, la mitjana europea és del 15,2%). Retallar diners no pot ser la solució.Des de la Plataforma per l’Educació Pública volem manifestar que no és cert que en el passat Catalunya va invertit massa en educació i per això ara cal retallar despeses:

Sovint escoltem als polítics justificar les retallades, afirmant que en el passat s’ha invertit massa en el sector públic (s’ha viscut per sobre de les nostres possibilitats) i per això ara cal retallar, però les dades ens mostren tot el contrari.

Si comparem la inversió de Catalunya en educació en relació al PIB  amb altres estats de la Unió Europea, veiem que la inversió catalana en educació sempre ha estat molt per sota de la mitjana europea. Al 2006 (moment de bonança econòmica) Catalunya ja invertia menys en educació en relació al seu PIB, un 3.5% mentre que la mitjana europea era d’un 5%.

Per això pensem que les actuals retallades en educació responen a una estratègia per part del govern català per precaritzar l’educació pública, beneficiant així el sector privat. Les retallades en educació pública contrasten amb l’augment de la desgravació fiscal per als centres privats d’educació (que ha passat de 500 a 900 euros).

Des de la plataforma volem desmentir les afirmacions que al·leguen que no hi ha altres alternatives sota l’excusa de la crisi, només retallar en serveis públics.

Denunciem la nul·la voluntat per part del govern català de garantir un sistema educatiu de qualitat perquè nombrosos economistes de renom aporten cada dia alternatives menys nocives per als drets socials. Un exemple seria perseguir el frau fiscal a Catalunya que és d’un 23% (davant el 13% de la Unió Europea), el 72% d’aquest frau fiscal el realitzen grans empreses i grans fortunes. Els possibles ingressos pel govern de Catalunya, si es perseguís aquest frau fiscal, seria d’uns 7.000 milions d’euros (i les retallades en sectors públics representa aproximadament la meitat d’aquesta xifra) (hi ha moltes altres alternatives que es poden consultar al nostre blog)

Des de la plataforma volem denunciar també com les actuals retallades estan implicant una sobrecàrrega econòmica en les famílies precisament en moments de crisi econòmica, que és quan la població més necessita dels serveis públics.

Les actuals retallades estan afectant també el sistema de beques de serveis, tant necessaris com ara els serveis de menjadors i transport escolar. La reducció del pressupost dels consells comarcals (al 2011 van rebre 20 milions menys) està implicant una disminució important de beques en aquests serveis. Les beques d’educació en general del 2010 al 2012 han patit una retallada en el pressupost d’un 79,19%.


Perquè tots i totes tenim germans, filles, amics , nétes... que en l’actualitat o en el futur faran ús de centres d’educació públics catalans, hem de manifestar de manera contundent la defensa per un sistema català d’educació públic de qualitat.


PLATAFORMA PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada