RELACIÓ D'ARTICLES EN AQUEST BLOG

Articles sobre les conseqüències de les retallades
Articles sobre corrupció política a Espanya.Article sobre la presentació del manifest: