RELACIÓ DE VÍDEOS EN AQUEST BLOG
Vídeo presentat a la díada del 29 de setembre (15 min)

Vídeos de difusió del treball de la Plataforma:


Vídeos recomanats d'actualitat:

Vídeos recomanats per aprofundir: